Categories
News

6 หลักการเลือก Influencer ที่ใช่รีวิวโดนใจ

6 หลักการเลือก Influencer ที่ใช่รีวิวโดนใจ การตลาดในปัจจุบันอาศัยช่องทางการตลาดออนไลน์เป็นหลักในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรีวิว, สาธิตการใช้งาน ไปจนถึงการผลของการใช้ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของ Influencer หรือเรียกง่ายๆ ว่า ผู้รีวิว หรือ Bloger ทั้งตามเว็บไซต์หรือตามสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้สินค้าและบริการของคุณดูน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ และแบรนด์น่าเชื่อถือมากขึ้นจากการสร้างความรับรู้และยอดขายที่เพิ่มขึ้น

1.ประวัติงานที่ผ่านมา

ให้ย้อนกลับไปดูงานเก่าๆ ว่าตรงกับตามที่เราต้องการหรือไม่ การดูประวัติว่า Influencer ที่ผ่านมารีวิวอะไรไปบ้าง และรีวิวอย่างไร โดยที่เราสามารถเลือก Influencer มาเปรียบเทียบประมาณ 5 เจ้า แล้วเลือกให้ตรงกับลักษณะการนำเสนอให้ตรงกับสินค้าและบริการให้มากที่สุด

2.รูปแบบการนำเสนอ

Influencer มีทักษะในการนำเสนอเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ต่างกัน บางคนถ่ายภาพเก่ง บางคนเขียน Content เก่ง บางคน ทำนำเสนอผ่านวิดีโอเก่ง เราจึงต้องเลือกให้ดีว่าร้านของเราต้องการรีวิวรูปแบบไหนบ้างเพื่อให้ร้านดูดีและน่าเชื่อถือ ที่สำคัญจะต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าสินค้าหรือบริการของเรา ส่วนใหญ่ติดตามหรือเสพเนื้อหา เพื่อให้การเสนอได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างโดนใจ และทำให้เราเลือก Influencer ได้แม่นยำขึ้น

3.กลุ่มผู้ติดตาม

การให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ติดตามของ Influencer ซึ่งเป็น Target ที่ติดตามไม่ว่าจะใน Blog หรือ Social Media ต่างๆ การเลือก Influencer จึงต้องมองจากกลุ่มลูกค้าของร้านเป็นหลักเพื่อนำไปเป็นข้อพิจารณาเลือกใช้ Influencer ที่มีกลุ่มผู้ติดตามในช่วงอายุ เพศ หรือกำลังการซื้อได้ตรงจุด เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและหันมาใช้สินค้าหรือบริการของเรา เราสามารถขอดูข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Influencer มืออาชีพได้เลย

4.ความรับผิดชอบ

เราควรวางคอนเซ็ปต์งาน และกำหนดระยะเวลาใช้ชัดเจนแน่นอน หลังจากที่ได้มีการถ่ายทำไปแล้วต้องมีการส่งงานเพื่อให้เราได้ตรวจดูความเรียบร้อย ก่อนนำเสนอ เพราะเมื่อเผยแพร่ออกไปจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ผู้บริโภคได้เห็นไปแล้ว งานจึงต้อง perfect ที่สุดก่อนที่จะเผยแพร่ออกไป

5.ยอด View

ยอดการเข้าถึง (Reach) ยอดการมีส่วนร่วม (Engagement) ยอดผู้ชม (View) ยอดเหล่านี้สามารถเข้าไปดูได้ตามงานเก่าๆ ของ Influencer ว่ามียอดการติดตามมากน้อยแค่ไหน หากยอดเหล่านี้สูงก็จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากทำให้แบรนด์ สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น แต่ต้องยอมรับค่าใช้จ่ายในการจ้าง Influencer อาจสูงขึ้นตามยอด follwer ด้วยเช่นกัน อย่าลืมที่จะวัดผลทุกครั้งเมื่อได้เผยแพร่การนำเสนอออกไป ว่ามีลูกค้าที่ตามมาจากการรีวิวของ Influencer เข้ามามากน้อยหรือไม่ การสื่อสารได้ผลเป็นอย่างไร อย่างเช่นการให้ส่วนลดถ้าหากมาจาก Influencer คนนี้

6.งบเหมาะสม

มีหลายหลักเกณฑ์ซึ่งต้องนำมาเปรียบเทียบราคาและสินค้าของเรา เช่น Influencer บางคนมีผู้ติดตามมาก ค่าบริการจึงสูงตามไปด้วย แต่ไม่ได้การันตีว่าจะมีทำให้สินค้าของเรามีผู้มาซื้อหามาขึ้น หน้าที่ของการตลาดจึงจำเป็นต้องคัดเลือก Influencer ให้เหมาะโดยใช้งบประมาณที่ไม่มากจนเกินไป ให้อยู่ในกรอบที่พอดีเพื่อดูผลลัพธ์ เพราะถ้าหากทุ่มงบประมาณมากไปกับ Influencer ที่มีราคาแพงเพียงเจ้าเดียวแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น่าพอได้ก็จะไม่มีงบเพียงพอที่จะนำมาปรับปรุงเพื่อทำการตลาดใหม่