Categories
Travel news

หุบเขาเลิฟแวลลีย์ของคัปปาโดเกีย

เมืองโบราณเอเลงกูบูหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าเดรินกูยู ขุดโพรงใต้พื้นผิวโลกมากกว่า 85 เมตร ครอบคลุมอุโมงค์ 18 ชั้น เมืองใต้ดินที่มีการขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการใช้งานเกือบคงที่เป็นเวลาหลายพันปี เปลี่ยนมือจากชาวฟริเจียน ไปเป็นชาวเปอร์เซียเป็นชาวคริสต์ในสมัยไบแซนไทน์ ในที่สุดก็ถูกทอดทิ้งในปี ค.ศ. 1920 โดยชาวกรีกคัปปาโดเชียน

เมื่อพวกเขาเผชิญกับความพ่ายแพ้ระหว่างสงครามกรีก – ตุรกีและหนีไปกรีซอย่างกะทันหัน ไม่เพียงแต่ห้องที่มีลักษณะเหมือนถ้ำจะขยายออกไปหลายร้อยไมล์เท่านั้น แต่คิดว่าเมืองใต้ดินขนาดเล็กที่แยกจากกันมากกว่า 200 แห่งที่ถูกค้นพบในภูมิภาคนี้อาจเชื่อมต่อกับอุโมงค์เหล่านี้ ทำให้เกิดเครือข่ายใต้ดินขนาดใหญ่ ลมกระโชกแรงพัดดินปลิวไปในอากาศขณะที่ฉันเดินผ่านหุบเขาเลิฟแวลลีย์ของคัปปาโดเกีย เนินเขาสีชมพูและสีเหลืองแต่งแต้มภูมิทัศน์ที่กลิ้งไปมาซึ่งมีรอยแผลเป็นด้วยหุบเขาสีแดงเข้ม และหินปล่องไฟที่ก่อตัวขึ้นในระยะไกล มันแห้งแล้ง ร้อน ลมแรง และสวยงามมาก นับพันปีมาแล้ว สภาพแวดล้อมของภูเขาไฟที่ผันผวนตามธรรมชาติได้แกะสลักยอดแหลมที่อยู่รายรอบฉันให้กลายเป็นรูปทรงกรวยที่ปกคลุมด้วยเห็ด ซึ่งปัจจุบันดึงดูดผู้มาเยือนนับล้านให้มาปีนเขาหรือขึ้นบอลลูนอากาศร้อนในภูมิภาคตุรกีตอนกลาง แต่ภายใต้พื้นผิวที่พังทลายของคัปปาโดเกีย ความอัศจรรย์ของสัดส่วนที่ใหญ่โตพอๆ กันก็ซ่อนตัวอยู่นานหลายศตวรรษ เมืองใต้ดินที่สามารถปกปิดที่อยู่ของผู้อยู่อาศัยได้ถึง 20,000 คนในแต่ละครั้ง