Categories
News

ศาลฎีกายืนโทษประหารชีวิตผู้ก่อการร้ายในการโจมตีป้อมแดง

ศาลฎีกาได้เพิกเฉยต่อคำร้องของผู้ก่อการร้าย โมฮัมหมัด อารีฟ นามแฝงอัชแฟก ที่พยายามทบทวนคำตัดสินของศาลที่ให้โทษประหารชีวิตแก่เขาในคดีโจมตี
ป้อมแดง ประจำปี 2000 ที่ทำให้ชาวขากรรไกรของกองทัพเสียชีวิต ศาลชั้นต้นกล่าวว่าไม่มีบันทึกใดในบันทึกที่สามารถถือเป็นพฤติการณ์บรรเทาทุกข์ในความโปรดปรานของอารีฟ และข้อเท็จจริงที่ว่ามีการโจมตีโดยตรงต่อเอกภาพ

บูรณภาพ และอธิปไตยของอินเดียมีมากกว่าปัจจัยที่อาจได้รับจากระยะไกลโดยสิ้นเชิง นำมาพิจารณาเป็นพฤติการณ์ผ่อนปรน การจัดการกับประเด็นที่ผู้ร้องหยิบยกขึ้นมาว่าศาลที่เกี่ยวข้องมีความผิดในการอนุญาตให้บันทึกการโทรเข้าเป็นหลักฐานในกรณีที่ไม่มีใบรับรองที่เหมาะสมตามมาตรา 65-B ของพระราชบัญญัติหลักฐานอินเดีย ซึ่งเป็นบัลลังก์นำโดยหัวหน้าผู้พิพากษา Uday Umesh Lalit กล่าวว่าสถานการณ์อื่น ๆ ที่บันทึกไว้นั้นชัดเจนและพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรม ผู้พิพากษา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิพากษา SR Bhat และ Bela M Trivedi กล่าวว่าเป็นที่ยอมรับกันดีว่าจะต้องคำนึงถึงผลกระทบสะสมของปัจจัยที่ทำให้รุนแรงขึ้นและสถานการณ์ที่บรรเทาลงก่อนที่จะได้รับโทษประหารชีวิต การกลับมาที่กรณีแบบทันทีนั้น ไม่มีอะไรในบันทึกที่สามารถถือเป็นพฤติการณ์บรรเทาทุกข์แก่ผู้ยื่นคำร้องทบทวนได้ ข้อเสนอแนะว่ามีความเป็นไปได้ของการลงโทษและการฟื้นฟู ไม่ได้ทำมาจากและสนับสนุนโดยใด ๆ เอกสารที่บันทึกไว้ มันกล่าว