Categories
Travel news

พัลโลซ่าศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่ห่างไกล

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่พัลโลซ่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพที่ห่างไกล ซึ่งครอบครัวต่างๆ ได้ผลิตทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ โดยแทบไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอก จนถึงช่วงทศวรรษ 1980 หมู่บ้านห่างไกลในภูมิภาคนี้ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาหรือถนนลาดยาง ชาวบ้านเดินทางด้วยรถม้าลากโดยสัตว์ไปหมู่บ้านนาเวีย เด ซัวร์นาด้วยม้าตามเส้นทางบนภูเขา

บางสิ่งได้ปรับปรุงให้ทันสมัยตั้งแต่นั้นมา แต่สภาพที่ย่ำแย่ของถนนที่สูงชัน คดเคี้ยว และแคบ และความครอบคลุมของเครือข่ายมือถือที่ไม่แน่นอน ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีถึงความห่างไกลของอันคาเรสด้วยภูมิประเทศที่ยังไม่ถูกทำลาย สถานที่ที่แยกตัว และความหลากหลายทางชีวภาพที่ซับซ้อน ภูมิภาคอันคาเรส จึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลยูเนสโกในปี 2549 ระดับความสูงที่นี่แตกต่างกันไปจาก 800 ม. ในหุบเขาเป็น 1,670 ม. ใน Ancares Pass ทำให้เกิดสภาพอากาศที่มองเห็น มีฝนตกชุก หิมะในฤดูหนาว และอุณหภูมิปานกลางในฤดูร้อน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในโลก