Categories
News

จัดฟันบางนา: สะพานฟันมีอายุการใช้งานแค่ไหน

จัดฟันบางนา: สะพานฟันมีอายุการใช้งานแค่ไหน สุขภาพฟันของเรา ย่อมเสื่อมถอยได้ เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เพราะฉะนั้น เราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ ซึ่งการเกิดฟันผุนั้น ทำให้เรามีปัญหาอื่นๆตามมามากมาย จนอาจจะนำไปสู่การสูญเสียฟันได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การทดแทนฟันธรรมชาตินั้นมีด้วยกันหลายวิธี เพื่อที่จะให้ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปกลับมามีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมที่กล่าวคือวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและการทำสะพานฟัน

ซึ่งวันนี้ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำสะพานฟันว่า การทำสะพานฟันนั้น มีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน แต่ต้องบอกก่อนว่า อายุการใช้งานนั้น จะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน รวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการรักษา รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวภายหลัวจากเข้ารับการรักษาด้วยการทำสะพานฟันแล้ว ซึ่งสะพานฟันนั้น เป็นการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะพานฟันจะอาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการยึดติดตัวสะพานฟัน มีส่วนช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจ แต่ก้ต้องดูแลรักษายากกว่าปกติ เพราะฉะนั้น การดูแลรักษาความสะอาด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับผู้เข้ารับการรักษา เพรราะนั่นเป้นการยืดอายุการใช้งานของสะพานฟันให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาด้วย

สำหรับการทำสะพานฟันนั้น จะมีอายุการใช้งานคล้ายๆกับครอบฟัน โดยสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี แต่ต้องอาศัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของแต่ละบุคคลด้วย เช่น การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ รวมถึงการรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งหรือเหนียวเกินไป สะพานฟันถูกใช้งานอย่างถนอม จะช่วยทำให้สะพานฟันของเราใช้งานได้ยาวนานนั่นเอง สำหรับการดูแลรักษาสะพานฟันให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนั้น ผู้เข้ารับการรักษาควรที่จะดูแลสะพานฟันควรทำควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพช่องปาก เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ก็อาจจะทำให้สะพานฟันเกิดความเสียหายได้

ซึ่งวิธีดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ผู้เข้ารับการรักษาควรจะทำความสะอาดช่องปากและฟัน ด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันหรืออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำ เพื่อป้องกันการตกค้างของเศษอาหารที่อาจทำให้เกิดฟันผุ ซึ่งปัญหาฟันผุนั่น ถือเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียฟันธรรมชาติได้ ดังนั้น การดูแลรักษาความสะอาด จึงเป็นเรื่องที่มาเป็นอันดับแรกในการดูแลรักษาสะพานฟัน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เข้ารับการรักษาควรเข้าพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพฟันและทำความสะอาดช่องปาก ถ้าหากเป้นคราบหินปูนก็ควรที่กำจัดออกเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี รวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้เข้ารับการรักษาควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตามมานั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การทำสะพานฟันนั้น ก็เป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นถาวร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป แต่ไม่อยากใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งฟันปลอมแบบถอดได้ทำให้พูดลำบากหรือมีปัญหาในการออกเสียง ไม่สะดวกในการรับประทานอาหาร เมื่อใช้ไปนานๆอาจจะหลวมหลุดขณะพูดหรือหัวเราะได้ สะพานฟันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะสะพานฟันมีรูปร่างและสีเหมือนกับฟันธรรมชาติ ทำให้ดูไม่ออกว่าใส่สะพานฟันอยู่ เหมาะสำหรับใช้งานในระยะยาว ซึ่งมีอายุการใช้งานได้ถึง 10 ปี หากดูแลรักษาอย่างดี ทางคลินิกเราอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุปละปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในด้านอื่นๆ หากมีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ทางคลินิก ทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ