Categories
Health News

กุญแจสำคัญในการบรรเทาโรคเมตาบอลิ

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหามานานแล้วว่าโรคบางชนิดสามารถแสดงอาการได้เพียงเนื้อเยื่อเดียวเมื่อเกิดจากโปรตีนผิดปกติเพียงชนิดเดียวที่พบทั่วร่างกาย โรคที่หายากซึ่งทำให้เกิดโรคเบาหวาน การสูญเสียไขมันที่แขนและขา และการพัฒนาของกล้ามเนื้อมากเกินไป บทบาทสำคัญในการพัฒนาเนื้อเยื่อไขมันตามปกติและการเผาผลาญที่ดีต่อสุขภาพ

โดยส่งเสริมการแสดงออกของยีนไขมันและปิดยีนของกล้ามเนื้อในเนื้อเยื่อไขมัน ผลกระทบเหล่านี้ดูเหมือนจะเกิดจากความสามารถของ Tmem120a ในการปล่อยจีโนมบางส่วนที่ควบคุมการเผาผลาญไขมันออกจากขอบของนิวเคลียสในขณะที่ดึงยีนของกล้ามเนื้อไปที่ขอบ เมื่อยีนอยู่ที่ขอบของนิวเคลียส พวกมันมักจะถูกปิด และนักวิทยาศาสตร์พบว่าการวางตำแหน่งยีนที่ไม่ถูกต้องในหนูที่ไม่มี Tmem120a ก็เกิดขึ้นในผู้ป่วย FPLD2 เช่นกัน การศึกษาข้อบกพร่องทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคเมตาบอลิซึมบ่งชี้ว่ามีความสลับซับซ้อนโดยมียีนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น Tmem120a ซึ่งส่งผลต่อตำแหน่งของยีนจำนวนมากจึงอาจเกี่ยวข้องในทำนองเดียวกัน การค้นพบนี้อาจมีความหมายที่กว้างขึ้นสำหรับโรคเมตาบอลิซึมอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน การดื้อต่ออินซูลิน การแพ้กลูโคส และโรคอ้วน ตลอดจนความผิดปกติของกล้ามเนื้อและการสร้างร่างกาย